Σπύρος Βούλγαρης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
διεύθυνση: Κτίριο Β
Ρίο 26500
Πάτρα
τηλέφωνο: +30-2610-996916
email: spyros@[domain]
domain: ceid.upatras.gr

teaching

professional activities

journals (alphabetically)

conferences (reverse date order)

publications

Ph.D. Thesis


Journal publications


Conference publications